Gối đỡ UKFS Gối đỡ UCFS

Gối đỡ UKFS Gối đỡ UCFS – Liên hệ 0961 363 183 – Nhà phân phối Vòng bi, bạc đạn gối đỡ các loại.

Gối đỡ UKFS Bao gồm vỏ gối FS và Ruột gối UK, Thường thì UKFS thường lắp kèm với măng xông lót bên trong.

Gối đỡ UCFS Bao gồm vỏ gối FS và Ruột gối Uc  lắp thẳng vào trục  không kèm với măng xông lót bên trong.

Tham khảo bảng thông số chuẩn về Gối đỡ UKFS Gối đỡ UCFS như sau:

ĐƯỜNG KÍNH TRỤC( mm) MÃ GỐI NGUYÊN BỘ RUỘT VỎ MĂNG XÔNG ĐI KÈM
20 UKFS305 UK305 FS305 H2305 + HE2305
25 UKFS306 UK306 FS306 H2306 + HE2306
30 UKFS307 UK307 FS307 H2307 + HS2307
35 UKFS308 UK308 FS308 H2308 + HS2308 + HE2308
40 UKFS309 UK309 FS309 HS2309 + HE2309
45 UKFS310 UK310 FS310 H2310 + HE2310
50 UKFS311 UK311 FS311 H2311 + HS2311 + HE2311
55 UKFS312 UK312 FS312 H2312 + HS2312 + HE2312
60 UKFS313 UK313 FS313 H2313 + HS2313 + HE2313
65 UKFS315 UK315 FS315 H2315 + HE2315
70 UKFS316 UK316 FS316 H2316 + HE2316
75 UKFS317 UK317 FS317 H2317+ HE2317
80 UKFS318 UK318 FS318 H2318
85 UKFS319 UK319 FS319 H2319+ HE2319
90 UKFS320 UK320 FS320 H2320+ HE2320
100 UKFS322 UK322 FS322 H2322+ HE2322
110 UKFS324 UK324 FS324 H2324
120 UKFS326 UK326 FS326 H2326+ HE2326
130 UKFS328 UK328 FS328 H2328
25 UCFS305 UC305 FS305 Không dùng măng xông
30 UCFS306 UC306 FS306 Không dùng măng xông
35 UCFS307 UC307 FS307 Không dùng măng xông
40 UCFS308 UC308 FS308 Không dùng măng xông
45 UCFS309 UC309 FS309 Không dùng măng xông
50 UCFS310 UC310 FS310 Không dùng măng xông
55 UCFS311 UC311 FS311 Không dùng măng xông
60 UCFS312 UC312 FS312 Không dùng măng xông
65 UCFS313 UC313 FS313 Không dùng măng xông
75 UCFS315 UC315 FS315 Không dùng măng xông
80 UCFS316 UC316 FS316 Không dùng măng xông
85 UCFS317 UC317 FS317 Không dùng măng xông
90 UCFS318 UC318 FS318 Không dùng măng xông
95 UCFS319 UC319 FS319 Không dùng măng xông
100 UCFS320 UC320 FS320 Không dùng măng xông
110 UCFS322 UC322 FS322 Không dùng măng xông
120 UCFS324 UC324 FS324 Không dùng măng xông
130 UCFS326 UC326 FS326 Không dùng măng xông
140 UCFS328 UC328 FS328 Không dùng măng xông

 

 

0961 363 183